Inval FvD Europarlementarier Rissische inmengingzaak

Invallen vanwege Russische inmengingszaak bij FVD Europarlementariër

De invallen bij de FVD Europarlementariër zijn het gevolg van groeiende zorgen over mogelijke Russische inmenging in de Nederlandse politiek. Onder toezicht van de AIVD en in samenwerking met justitiële instanties, zijn aanwijzingen verzameld die duiden op mogelijke betrokkenheid van de Europarlementariër bij activiteiten die de Nederlandse politieke integriteit zouden kunnen ondermijnen. De reacties op deze invallen zijn verdeeld, met steun voor een grondig onderzoek enerzijds en zorgen over politieke motieven anderzijds. Deze situatie kan aanzienlijke juridische, politieke en internationale gevolgen hebben.