Eratosthenes: Heeft Eratosthenes de Aarde Opgemeten met een Uniek Instrument?

Appartementsrecht: Onderdeel van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) van Suriname

Ontdek de basisprincipes en historische ontwikkeling van het appartementsrecht in Suriname binnen het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW). Leer over de rechten en plichten van appartementseigenaren, de rol van de Vereniging van Eigenaren (VvE), en de belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oude BW. Dit juridisch kader bevordert duidelijkheid, transparantie en duurzaamheid binnen de vastgoedsector, wat essentieel is voor een stabiele en rechtvaardige eigendomsstructuur.