black dragon statue on green grass field

Waarom zijn jongeren niet blij met hun gezondheid? De impact van roken en vapen

De combinatie van strengere beleidsmaatregelen, uitgebreide voorlichting en gerichte ondersteuning kan een significante impact hebben op het verminderen van het gebruik van tabak en e-sigaretten onder jongeren. Door een holistische benadering te hanteren, kunnen we bijdragen aan een gezondere toekomst voor de jongere generaties.