Eratosthenes: Heeft Eratosthenes de Aarde Opgemeten met een Uniek Instrument?

Arbeidsmigranten belanden steeds meer op straat: een groeiend probleem

Dakloosheid onder arbeidsmigranten in Nederland neemt zorgwekkend toe door kwetsbare arbeidsmarktposities, hoge huurprijzen en taalbarrières. De rol van werkgevers en uitzendbureaus is cruciaal in het bieden van betere arbeidsomstandigheden en huisvesting. Beleidsmaatregelen en samenwerking tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn noodzakelijk om deze groeiende problematiek aan te pakken.